Chinese Simplified – Norwegian

Parallel Corpus
Chinese Simplified Norwegian DOMAIN
他将见证这场刑事诉讼. Han kommer til å vitne under rettssaken. law
他没射中. Han bommet med skuddet sitt. sport
审判(结果)已宣布. Dommen ble avsagt. law
谁在讲电话 ? Hvem snakker jeg med? telephone
这个病使他的双腿瘫痪了. Han ble lammet i beina av denne sykdommen. medicine
我在地上捡到张钞票. Jeg fant en pengeseddel på bakken.  
我认为他做得很好. Jeg synes det han gjorde var riktig.  
我觉得她很迷人. Jeg finner henne sjarmerende.  
他认为题目很难. Han fant spørsmålene vanskelige.  
我那时人在巴黎. Jeg befant meg i Paris da.