Chinese Simplified – Swedish

Parallel Corpus
Chinese SimplifiedSwedishDOMAIN
他将见证这场刑事诉讼.Han kommer att vittna under rättegången.law
他没射中.Han missade skottet.sport
审判(结果)已宣布.Domen har avkunnats.law
谁在讲电话 ?Vem talar jag med?telephone
这个病使他的双腿瘫痪了.Den här sjukdomen gjorde honom förlamad i benen.medicine
我认为他做得很好.Jag tycker att han gjorde rätt. 
我觉得她很迷人.Jag tycker hon är jättetrevlig. 
他认为题目很难.Han tyckte att frågorna var svåra. 
我那时人在巴黎.Jag befann mig i Paris just då. 
这个城市位于国家的北部.Den här staden ligger i norra delen av landet.