Polish – Korean

Parallel Corpus
PolishKoreanDOMAIN
Tekst był napisany w czasie teraźniejszym.그 텍스트는 현재 시제로 씌어졌다.grammar
Przy sekcji zwłok bada się wewnętrzne organy.부검할 때는 내부 장기를 검사한다.medicine
Dokonano sekcji zwłok ofiary morderstwa.살인 피해자에 대한 부검이 실시되었다.medicine
“Ser” jest dopełnieniem w zdaniu “jem ser”.“나는 치즈를 먹고 있다”라는 문장에서는 “치즈”가 목적어다.grammar
Nie mogę na to odpowiedzieć tak z biegu.즉석에서 그에 대한 답을 할 수는 없다.anatomy
Ściek został odprowadzony do rzeki.하수가 강으로 흘러들었다. 
Film zaczyna się o godzinie ósmej.영화는 8시에 시작한다. 
Czy uzgodnimy czas?우리 약속 시간을 정해야 할까요? 
Kot podrapał ją w rękę.고양이가 그녀의 손을 할퀴었다. 
Dzieci bawiły się klockami z drewna.아이들은 나무 블록을 갖고 놀았다.