Polish – Russian

Parallel Corpus
PolishRussianDOMAIN
Będzie zeznawał w procesie.Он бу́дет свиде́телем на суде́.law
Drużyna zremisowała pod koniec meczu.В конце́ ма́тча кома́нда сравня́ла счёт.sport
Ona ma fryzurę na pazia.Она́ но́сит каре́.geometry
Kto przy telefonie?Кто у телефо́на ?telephone
Dzwonimy do siebie co wieczór.Ка́ждый ве́чер мы все созва́ниваемся.telephone
Znalazłem banknot na ziemi.Я нашла́ биле́т на земле́. 
Uważam, że zrobił dobrze.Я ду́маю, что он сде́лал пра́вильно. 
Uważam, że jest czarująca.Я счита́ю её очарова́тельной. 
Uznał, że pytania były trudne.Вопро́сы оказа́лись тру́дными для него́. 
Byłem w Paryżu w tym czasie.В тот моме́нт я был в Пари́же.