Korean– Polish

Parallel Corpus
KoreanPolishDOMAIN
그 텍스트는 현재 시제로 씌어졌다.Tekst był napisany w czasie teraźniejszym.grammar
부검할 때는 내부 장기를 검사한다.Przy sekcji zwłok bada się wewnętrzne organy.medicine
살인 피해자에 대한 부검이 실시되었다.Dokonano sekcji zwłok ofiary morderstwa.medicine
“나는 치즈를 먹고 있다”라는 문장에서는 “치즈”가 목적어다.“Ser” jest dopełnieniem w zdaniu “jem ser”.grammar
즉석에서 그에 대한 답을 할 수는 없다.Nie mogę na to odpowiedzieć tak z biegu.anatomy
하수가 강으로 흘러들었다.Ściek został odprowadzony do rzeki. 
영화는 8시에 시작한다.Film zaczyna się o godzinie ósmej. 
우리 약속 시간을 정해야 할까요?Czy uzgodnimy czas? 
고양이가 그녀의 손을 할퀴었다.Kot podrapał ją w rękę. 
아이들은 나무 블록을 갖고 놀았다.Dzieci bawiły się klockami z drewna.