Norwegian – Korean

Parallel Corpus
NorwegianKoreanDOMAIN
Teksten var skrevet i nåtid.그 텍스트는 현재 시제로 씌어졌다.grammar
Ved obduksjon undersøkes indre organer.부검할 때는 내부 장기를 검사한다.medicine
Drapsofferet ble obdusert.살인 피해자에 대한 부검이 실시되었다.medicine
“Ost” er objekt i setningen “jeg spiser ost”.“나는 치즈를 먹고 있다”라는 문장에서는 “치즈”가 목적어다.grammar
Jeg kan ikke svare på det sånn på stående fot.즉석에서 그에 대한 답을 할 수는 없다.anatomy
Kloakken ble ledet ut i elven.하수가 강으로 흘러들었다. 
Hvor mange er klokken?몇 시죠? 
Filmen begynner klokken åtte.영화는 8시에 시작한다. 
Skal vi avtale et klokkeslett?우리 약속 시간을 정해야 할까요? 
Katten klorte henne på hånden.고양이가 그녀의 손을 할퀴었다.