Korean– Norwegian

Parallel Corpus
KoreanNorwegianDOMAIN
그 텍스트는 현재 시제로 씌어졌다.Teksten var skrevet i nåtid.grammar
부검할 때는 내부 장기를 검사한다.Ved obduksjon undersøkes indre organer.medicine
살인 피해자에 대한 부검이 실시되었다.Drapsofferet ble obdusert.medicine
“나는 치즈를 먹고 있다”라는 문장에서는 “치즈”가 목적어다.“Ost” er objekt i setningen “jeg spiser ost”.grammar
즉석에서 그에 대한 답을 할 수는 없다.Jeg kan ikke svare på det sånn på stående fot.anatomy
하수가 강으로 흘러들었다.Kloakken ble ledet ut i elven. 
몇 시죠?Hvor mange er klokken? 
영화는 8시에 시작한다.Filmen begynner klokken åtte. 
우리 약속 시간을 정해야 할까요?Skal vi avtale et klokkeslett? 
고양이가 그녀의 손을 할퀴었다.Katten klorte henne på hånden.