Russian – Polish

Parallel Corpus
RussianPolishDOMAIN
Он бу́дет свиде́телем на суде́.Będzie zeznawał w procesie.law
В конце́ ма́тча кома́нда сравня́ла счёт.Drużyna zremisowała pod koniec meczu.sport
Она́ но́сит каре́.Ona ma fryzurę na pazia.geometry
Кто у телефо́на ?Kto przy telefonie?telephone
Ка́ждый ве́чер мы все созва́ниваемся.Dzwonimy do siebie co wieczór.telephone
Я нашла́ биле́т на земле́.Znalazłem banknot na ziemi. 
Я ду́маю, что он сде́лал пра́вильно.Uważam, że zrobił dobrze. 
Я счита́ю её очарова́тельной.Uważam, że jest czarująca. 
Вопро́сы оказа́лись тру́дными для него́.Uznał, że pytania były trudne. 
В тот моме́нт я был в Пари́же.Byłem w Paryżu w tym czasie.