Turkish – Portuguese Brazil

Parallel Corpus
TurkishPortuguese BrazilDOMAIN
Dağlardan sabah sisi henüz kalkmamıştı.As montanhas ainda estavam cobertas pela cerração da madrugada.meteorology
On bölü iki eşittir beş.Dez dividido por dois é cinco.mathematics
Kolera, şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır.A cólera está associada a forte diarreia.medicine
Gençlerin ortalama yaşı 14 idi.Os jovens tinham, em média, 14 anos.mathematics
Ülke uzun süredir devam eden bir kuraklıktan muzdarip.O país sofre de uma seca que já perdura.meteorology
En önemli kelimeler kalın harflerle basılmış.As palavras-chave mais importantes estão em negrito. 
Cihaz doğru düzgün basmıyor.O equipamento não imprime direito. 
Elime bir banknot sıkıştırdı.Ela pressionou uma nota de dinheiro na minha mão. 
Çok geniş bir ürün yelpazesi fiyatları bastırır.Uma oferta muito grande de produtos pressiona os preços. 
Ayakkabılar topuk kısmında vuruyor.Os sapatos me apertam no calcanhar.