Turkish – Dutch

Parallel Corpus
TurkishDutchDOMAIN
Dağlardan sabah sisi henüz kalkmamıştı.De bergen lagen nog in de ochtendmist.meteorology
On bölü iki eşittir beş.10 gedeeld door twee is vijf.mathematics
Kolera, şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır.Bij cholera krijg je ernstige diarree.medicine
Gençlerin ortalama yaşı 14 idi.De jongeren waren gemiddeld 14 jaar oud.mathematics
Ülke uzun süredir devam eden bir kuraklıktan muzdarip.Het land leidt onder een aanhoudende droogte.meteorology
En önemli kelimeler kalın harflerle basılmış.De belangrijkste steekwoorden zijn vet gedrukt. 
Cihaz doğru düzgün basmıyor.Dat apparaat print niet goed. 
Elime bir banknot sıkıştırdı.Zij drukte mij een bankbiljet in de hand. 
Çok geniş bir ürün yelpazesi fiyatları bastırır.Een te groot goederenaanbod drukt de prijs. 
Ayakkabılar topuk kısmında vuruyor.De schoenen knellen bij de hiel.