Swedish – Chinese Simplified

Parallel Corpus
SwedishChinese SimplifiedDOMAIN
Han kommer att vittna under rättegången.他将见证这场刑事诉讼.law
Han missade skottet.他没射中.sport
Domen har avkunnats.审判(结果)已宣布.law
Vem talar jag med?谁在讲电话 ?telephone
Den här sjukdomen gjorde honom förlamad i benen.这个病使他的双腿瘫痪了.medicine
Jag tycker att han gjorde rätt.我认为他做得很好. 
Jag tycker hon är jättetrevlig.我觉得她很迷人. 
Han tyckte att frågorna var svåra.他认为题目很难. 
Jag befann mig i Paris just då.我那时人在巴黎. 
Den här staden ligger i norra delen av landet.这个城市位于国家的北部.