Russian – Swedish

Parallel Corpus
RussianSwedishDOMAIN
Он бу́дет свиде́телем на суде́.Han kommer att vittna under rättegången.law
В бадминто́н игра́ют вола́ном.Badminton spelas med en fjäderboll.sport
В конце́ ма́тча кома́нда сравня́ла счёт.Laget kvitterade i slutet av matchen.sport
Она́ сде́лала або́рт в больни́це.Hon har åkt till sjukhuset för att göra abort.medicine
О́круг ока́нчивается мы́сом.Området slutar i en udde.geography
Я ду́маю, что он сде́лал пра́вильно.Jag tycker att han gjorde rätt. 
Я счита́ю её очарова́тельной.Jag tycker hon är jättetrevlig. 
Вопро́сы оказа́лись тру́дными для него́.Han tyckte att frågorna var svåra. 
В тот моме́нт я был в Пари́же.Jag befann mig i Paris just då. 
Э́тот го́род нахо́дится на се́вере страны́.Den här staden ligger i norra delen av landet.