Russian – Dutch

Parallel Corpus
RussianDutchDOMAIN
Он бу́дет свиде́телем на суде́.Hij zal tijdens het proces getuigen.law
В бадминто́н игра́ют вола́ном.Badminton wordt met een pluimbal gespeeld.sport
В конце́ ма́тча кома́нда сравня́ла счёт.Het team maakte gelijk tegen het eind van de wedstrijd.sport
Она́ сде́лала або́рт в больни́це.Ze is naar de kliniek gegaan voor een abortus.medicine
О́круг ока́нчивается мы́сом.De streek loopt uit in een kaap.geography
Я нашла́ биле́т на земле́.Op de grond heb ik een biljet gevonden. 
Я ду́маю, что он сде́лал пра́вильно.Ik vind dat hij juist gehandeld heeft. 
Я счита́ю её очарова́тельной.Ik vind haar charmant. 
Вопро́сы оказа́лись тру́дными для него́.Hij vond de vragen moeilijk. 
Э́тот го́род нахо́дится на се́вере страны́.Deze stad ligt in het noorden van het land.