Portuguese Brazil – Turkish

Parallel Corpus
Portuguese BrazilTurkishDOMAIN
As montanhas ainda estavam cobertas pela cerração da madrugada.Dağlardan sabah sisi henüz kalkmamıştı.meteorology
Dez dividido por dois é cinco.On bölü iki eşittir beş.mathematics
A cólera está associada a forte diarreia.Kolera, şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır.medicine
Os jovens tinham, em média, 14 anos.Gençlerin ortalama yaşı 14 idi.mathematics
O país sofre de uma seca que já perdura.Ülke uzun süredir devam eden bir kuraklıktan muzdarip.meteorology
As palavras-chave mais importantes estão em negrito.En önemli kelimeler kalın harflerle basılmış. 
O equipamento não imprime direito.Cihaz doğru düzgün basmıyor. 
Ela pressionou uma nota de dinheiro na minha mão.Elime bir banknot sıkıştırdı. 
Uma oferta muito grande de produtos pressiona os preços.Çok geniş bir ürün yelpazesi fiyatları bastırır. 
Os sapatos me apertam no calcanhar.Ayakkabılar topuk kısmında vuruyor.