Norwegian – Chinese Simplified

Parallel Corpus
NorwegianChinese SimplifiedDOMAIN
Han kommer til å vitne under rettssaken.他将见证这场刑事诉讼.law
Han bommet med skuddet sitt.他没射中.sport
Dommen ble avsagt.审判(结果)已宣布.law
Hvem snakker jeg med?谁在讲电话 ?telephone
Han ble lammet i beina av denne sykdommen.这个病使他的双腿瘫痪了.medicine
Jeg fant en pengeseddel på bakken.我在地上捡到张钞票. 
Jeg synes det han gjorde var riktig.我认为他做得很好. 
Jeg finner henne sjarmerende.我觉得她很迷人. 
Han fant spørsmålene vanskelige.他认为题目很难. 
Jeg befant meg i Paris da.我那时人在巴黎.