Dutch – Chinese Simplified

Parallel Corpus
Dutch Chinese Simplified DOMAIN
Hij zal tijdens het proces getuigen. 他将见证这场刑事诉讼. law
Hij heeft ernaast geschoten. 他没射中. sport
Het vonnis is uitgesproken. 审判(结果)已宣布. law
Met wie spreek ik? 谁在讲电话 ? telephone
Door deze ziekte zijn zijn benen verlamd. 这个病使他的双腿瘫痪了. medicine
Op de grond heb ik een biljet gevonden. 我在地上捡到张钞票.  
Ik vind dat hij juist gehandeld heeft. 我认为他做得很好.  
Ik vind haar charmant. 我觉得她很迷人.  
Hij vond de vragen moeilijk. 他认为题目很难.  
Deze stad ligt in het noorden van het land. 这个城市位于国家的北部.