Danish – Chinese Simplified

Parallel Corpus
DANISHCHINESE SIMPLIFIEDDOMAIN
genoplade batteriet på en bærbar computer为手提电脑充电electricity
nære en stor beundring for nogen对某人非常钦佩 
Sikket fjols!真是个笨蛋! 
Holdet udlignede i slutningen af kampen.这个队伍在比赛结束时追成了平手sport
Siden katastrofen er donationerne strømmet ind.灾难后捐献大批到达 
perfektum participiums kongruens过去分词的性数人称配合grammar
Alperne阿尔卑斯山群geography
Vi kunne mødes på en café.我们可以在咖啡馆碰面. 
Her er grundene til vores beslutning.以下就是我们决定的理由. 
finde en løsning找出方法