Dutch – French

Parallel Corpus
DUTCHFRENCHDOMAIN
Ik heb twee uur werk verloren door de crash van mijn computer.J’ai perdu deux heures de travail à cause du plantage de mon ordinateur.informatics
de emissie van gassen en stoffen vanuit industriële bronnenl’émission de gaz et de d’autres substances au départ de sources industriellesenvironment
magnesiumertsenminerais de magnésiumchemistry
Hij heeft het zo druk dat hij het zich niet kan veroorloven vakantie te nemen.Il est tellement occupé qu’il ne peut pas se permettre de prendre des vacances. 
de schets van een schilderijl’esquisse d’une peintureart
En daarbij regent het ook nog; dat is het toppunt!Et en plus il pleut, c’est le pompon ! 
een zwart-witvergrotingun agrandissement en noir et blancphotography
lokale anesthesie bij het trekken van een kiesanesthésie locale pour l’arrachage d’une dentmedicine
Laat hem ophouden!Qu’il arrête ! 
Hoe moeten we dit oplossen? We zijn het spoor bijster.Comment trouver une solution? Nous ne savons plus à quel saint nous vouer.