English – Norwegian

Parallel Corpus
ENGLISHNORWEGIANDOMAIN
I have to swipe your health insurance card first.Først må jeg lese inn forsikringskortet Deres.IT
to work in the intelligence servicejobbe i etterretningstjenestenmilitary
departure from platform oneavgang fra første perrongenrail
She flicked the control switch to “on.”Hun satte kontrollbryteren på “on.” 
The console of a plane is incredible.Flyets konsoll er noe helt utrolig.electricity
I showed him the photos that I kept like treasure in a box.Jeg viste han bildene jeg hadde tatt vare på som om de var en skatt i en boks. 
verb used as a nounverb som har funksjon som substantivlinguistics
book review, film reviewbokanmeldelse, filmanmeldelsejournalism
He said goodnight with a yawn.Han sa god natt med et gjesp. 
Mind your own business!Ta deg av ditt eget kram!