English – Sewdish

Parallel Corpus
ENGLISHSWEDISHDOMAIN
a revolutionary movementen revolutionär rörelsepolitics
“Maybe she’ll keep it a secret.” “Fat chance!”“Hon kanske håller det hemligt.” “Inte en chans!” 
The mixture created a chain reaction.Blandningen skapade en kedjereaktion.chemistry
the skyscrapers of New Yorkskyskraporna i New Yorkarchitecture
a wooden tableträbordfurniture
The tape the movie was recorded on broke.Filmen som filmen var inspelad på gick sönder.technology
The line bisects the circle.Linjen delar cirkeln mitt i tu. 
The American army has closed many bases in Germany.Den amerikanska armen har stängt många förläggningar i Tyskland.military
Her nickname at home was “Bear.”Hennes smeknamn därhemma var “Nalle”. 
Here’s your pasta – Enjoy!Här är din pasta – smaklig måltid!