French – Polish

Parallel Corpus
FRENCHPOLISHDOMAIN
faire la critique d’un filmzrecenzować filmjournalism
un lien vers une page weblink do strony internetowejinternet
quartier de lunefaza Księżycaastronomy
Il récrimine sans cesse.On zrzędzi cały czas. 
les massifs alpinsmasywy alpejskiegeography
énergie atomiqueenergia atomowaphysics
Stop ! attendez-nous !Stop! Poczekajcie na nas! 
un footballeur juniorpiłkarz z drużyny juniorówsport
Ils recherchent une personne motivée.Szukają osoby zmotywowanej. 
Cet objectif commun les unit.Ten wspólny cel łączy ich.