Polish – Italian

Parallel Corpus
POLISHITALIANDOMAIN
sektor turystycznyil settore del turismoeconomics
Sznur przerwał się.La corda si è rotta. 
Nie było jej, więc nie miała okazji im zaprzeczyć.Non era presente e di conseguenza non ha avuto occasione di smentirli. 
narysować okrąg o promieniu 5 centymetrówdisegnare un cerchio con un raggio di cinque centimetrigeometry
długa lub krótka długość samogłoskidurata lunga o breve delle vocalilinguistics
Dzwonimy do siebie co wieczór.Ci chiamiamo tutte le sere.telephone
Muszą być granice!Ci deve essere un limite! 
skomponować piosenkęcomporre una canzoneart
Rywale stanęli w szeregu.I concorrenti si mettono in fila.