Russian – Greek

Parallel Corpus
RUSSIAN GREEK DOMAIN
Пока́ хоро́шая пого́да, пойдёмте купа́ться! Όσο κάνει καλό καιρό, ας πάμε να κολυμπήσουμε!  
уче́бный о́круг Руа́на η ακαδημία της Ρουέν school
кре́сло в парте́ре θέση πλατείας theatre
команди́р отделе́ния жандарме́рии μοίραρχος της χωροφυλακής military
дать подро́бное описа́ние чего́-л. κάνω λεπτομερή περιγραφή  
Посмотри́! Φυλάξου!  
правосла́вная ве́ра η ορθόδοξη πίστη religion
Они́ и́щут челове́ка с высо́кой мотива́цией. Αναζητούν κπ με κίνητρο.  
по экономи́ческим причи́нам για οικονομικούς λόγους economics
Он пасёт стада́ на плато́. Πηγαίνει τα κοπάδια να βοσκήσουν στα οροπέδια. geography