Swedish – Spanish

Parallel Corpus
SWEDISHSPANISHDOMAIN
Frankerna blev väldigt mäktiga.Los francos se hicieron muy poderosos.history
I år är kontingenten av soldater till militärtjänst lägre än föregående år.Este año el contingente de soldados para el servicio militar ha sido inferior al del año pasado.military
Fosfor är en beståndsdel i levande varelser.El fósforo es un elemento constituyente de los seres vivos.chemistry
katedralens valvbóveda de la catedralarchitecture
De öppnade en utredning om honom eftersom han varit borta från arbetet.Le abrieron un expediente por faltar al trabajo.education
Vågorna är vackra i solljuset.Las olas están bonitas a la luz del sol. 
Kampanjen kommer att fortgå fram till slutet av mars.La campaña seguirá hasta finales de marzo. 
Hon handlade i affekt när hon körde ut honom.Ella actuó llevada por un impulso cuando le echó de casa.psychology
Jag vet med säkerhet att han är oskyldig!Sé con certeza que es inocente. 
Jag hoppas att du kommer.Espero que vengas.