Dutch – Russian

Parallel Corpus
DutchRussianDOMAIN
Hij zal tijdens het proces getuigen.Он бу́дет свиде́телем на суде́.law
Badminton wordt met een pluimbal gespeeld.В бадминто́н игра́ют вола́ном.sport
Het team maakte gelijk tegen het eind van de wedstrijd.В конце́ ма́тча кома́нда сравня́ла счёт.sport
Ze is naar de kliniek gegaan voor een abortus.Она́ сде́лала або́рт в больни́це.medicine
De streek loopt uit in een kaap.О́круг ока́нчивается мы́сом.geography
Op de grond heb ik een biljet gevonden.Я нашла́ биле́т на земле́. 
Ik vind dat hij juist gehandeld heeft.Я ду́маю, что он сде́лал пра́вильно. 
Ik vind haar charmant.Я счита́ю её очарова́тельной. 
Hij vond de vragen moeilijk.Вопро́сы оказа́лись тру́дными для него́. 
Deze stad ligt in het noorden van het land.Э́тот го́род нахо́дится на се́вере страны́.