Swedish – Russian

Parallel Corpus
SwedishRussianDOMAIN
Han kommer att vittna under rättegången.Он бу́дет свиде́телем на суде́.law
Badminton spelas med en fjäderboll.В бадминто́н игра́ют вола́ном.sport
Laget kvitterade i slutet av matchen.В конце́ ма́тча кома́нда сравня́ла счёт.sport
Hon har åkt till sjukhuset för att göra abort.Она́ сде́лала або́рт в больни́це.medicine
Området slutar i en udde.О́круг ока́нчивается мы́сом.geography
Jag tycker att han gjorde rätt.Я ду́маю, что он сде́лал пра́вильно. 
Jag tycker hon är jättetrevlig.Я счита́ю её очарова́тельной. 
Han tyckte att frågorna var svåra.Вопро́сы оказа́лись тру́дными для него́. 
Jag befann mig i Paris just då.В тот моме́нт я был в Пари́же. 
Den här staden ligger i norra delen av landet.Э́тот го́род нахо́дится на се́вере страны́.