Danish – Norwegian

Parallel Corpus
DANISHNORWEGIANDOMAIN
Jeg har ikke råd til at sende mine børn i privatskole.Jeg kan ikke betale privatskole for barna mine.finance
Retten betragtede hans aggressive kørestil som ulovlig tvang.Retten anså hans aggressive kjøremåte for å være påtvunget. 
Han holdt fast i hestens man.Han holdt seg fast i hestens man.zoology
I skolen blev han tit drillet på grund af sit røde hår.På skolen ble han ofte mobbet på grunn av det røde håret sitt. 
en militærraketen militær rakettmilitary
Hvad læser I i tysk i år?Hva har dere hatt som tysklesning dette året?school
Er der post til mig?Er det noe post til meg? 
en socialhjælpsordningen plan for sosialhjelpsociology
Sikke et tilfælde!For en slump! 
nervecellernenervecellenebiology